måndag 10 november 2014

Inspirerad av Ewa Åkerlind's dikt DET TORRA HJÄRTAT BARA LER ...

(Fotocopyright: Ebba Range)


... letade jag fram eget material från 2008;


MIN LILLA - FANNS

Hon fanns i min kropp, min lilla
I moderlivet i skyddande mörker,
i tyngdlöshet svävande
- levande

Hon fanns i mitt hopp, min lilla
I jordelivet i omgärdande hölje
i kärleksvärme lekande
- gungande

Hon fanns i min framtid, min lilla
I paradislivet i kvittrande glädje
i självklarhetens värme
- skrattande
<<>>
Du tog bort legitimiteten från, min lilla
Självklarhetens öppenhet mot
-lidande

Du tog bort glittrande hunger från, min lilla
Hoppfullhetens livliga sug mot
-grinande

Du tog bort förtrolighetens glam från, min lilla
Fridfullhetens trygga förväntan mot
- svidande

Du tog bort allt från, min lilla
Du tog bort allt och lite till, från mig
Du ska döden dö - plågsamt- långdraget
- oförlåten 
                                            av Ebba Range 20084 kommentarer: